top of page

תשובות קטנות לשאלות גדולות

20 דקות // דוקו קצר // ישראל // 2012

עריכה אלעד שוורץ צילם וביים יאיר אגמון

על הסרט-

ספק אם כשיכתבו את הספר הגדול של תולדות העם היהודי תהיה לפורצהיים, עיירת יהלומנים קטנה במחוז באדן שבגרמניה, יותר משורה וחצי של טקסט, אבל, אם תשאלו את רמי סולימאן, ראש הקהילה היהודית ששם, יכולה השורה וחצי הזאת, עם קצת השקעה, להפוך לשתי שורות לפחות.

 

הם הגיעו לשם מישראל בשנות השבעים, חבורת יהלומנים מתל אביב שחיפשה עתיד חדש. יותר משלושים שנים אחר כך, הקהילה היהודית בפורצהיים נראית כמו העבר הרחוק שלנו בגלות. יצאתי לגרמניה כדי לשרטט קווים לדמותו של השטעטל המודרני, וחזרתי משם עם כמה תשובות קטנות, לשאלות גדולות.

bottom of page