top of page

מה אהבתי

ידיעות ספרים | 2017 

שמשהו יקרה

45₪ 

על הספר —

מה אהבתי הוא פרי אהבתו של יאיר אגמון לתורה. למילים שבה, לסיפורים שבה, לרגעיה היפים והעלובים, לתיאוריה הספציפיים, ליכולת שלה להיות תלושה ומופקעת, רלוונטית ואישית, והכול בו בזמן. הרעיונות הקצרים והעסיסיים שבספר זה עשויים לגעת בכם, לרגש אתכם, ולפעמים גם לעצבן אתכם ולהביך אתכם -  אבל הכול מאהבה.

עיתונות —

יצחק טסלר Ynet

bottom of page