top of page

תגידו, התאהבתם פעם? נתקלתם באיש או אישה ולא הפסקתם לחשוב עליה? ולהגות בה? וכמה שהתחמקתם והדחקתם - עדיין, כל דבר שראיתם הזכיר לכם אותה?

אז דעו לכם שאתם לא היחידים. גם רבי נחמן התאהב פעם. איך אני יודע? קראתי את מה שהוא כתב על זה.

רבי נחמן
bottom of page