top of page

הוואטסאפ שידרג את הסמיילים שלו, ושירה לא מצאה את הלב. "יאיר, איפה הלב", היא זעקה פתאום מהחדר הסמוך, "איפה הלב האדום, הגדול, שפועם". "אני לא יודע", השבתי לה, והצטרפתי לחיפושים. 

"הוא נעלם, הלב נעלם, אני אומרת לך, עברתי על הכל", היא אמרה, "יש לך אותו רק בזיכרון". אבל בסוף מצאנו אותו, תודה לאל, במקומו החדש, והמוזר, יחד עם כל המספרים והסולמיות.

שירה מחפשת את הלב
bottom of page