top of page

חפ״ש

עיון | ראובן מס | 2009 

חפ״ש

45₪ 

על הספר —

מחשבות צבאיות ומחוייכות על פרשיות השבוע והמועדים

במבט עדין, כן ומשועשע, מתוך חיפוש עיקש אחר

רלוונטיות, מתוך כבוד לתורה, ובשפה של חפ"ש, מבקש יאיר אגמון ליצור גשר בין חיי היום יום של החייל הקרבי לבין התורה. הדרשות לפרשיות השונות ולמועדי ישראל, שנולדו משיחות בין מפקד לחייליו ונאמרו בדרך קבע בכל יום שישי, מהוות ניסיון צנוע להזמין את העולם הקשוח של הצבא לחיבוק הגדול שהתורה יכולה ואמורה לתת.

bottom of page